Luty 18

Zadania zawodowe

Zanim jeszcze zacząłem poszukiwać pracy w charakterze technologa, bardzo dokładnie przejrzałem wszystkie dostępne w Internecie informacje na ten temat. Już tak mam, że kiedy chcę się za coś zabrać, zawsze na początku staram się zebrać wszelkie dostępne wiadomości i wybadać grunt. Uważam, że takie podejście zapewnia mi większy komfort udziału w procesach rekrutacyjnych i sprawia, że mało co jest mnie w stanie zaskoczyć. Przed pierwszą rozmową kwalifikacyjną na stanowisko technologa, technolog Olsztyn, wiedziałem dokładnie czego się mogę spodziewać i na co liczyć, dlatego nie zaskoczyły mnie nawet pytania teoretyczne. W końcu stanowisko technologa to nie byle co – taka osoba odpowiada za pracę całej firmy.

25W Internecie udało mi się wyszukać zakres obowiązków i zadań zawodowych technologa, który jest obszerny i ambitny. Zgodnie z nim, technolog:

  1. opracowuje (aktualizuje) dokumentację konstrukcyjną i technologiczną zawierającą:
  • opis wyrobu – rodzaj, specyfikację materiałową, specyfikację konstrukcyjną, definicję operacji,
  • katalog materiałów produkcyjnych,
  • katalog narzędzi i pomocy warsztatowych,
  • katalog stanowisk produkcyjnych oraz instrukcje stanowiskowe – rodzaj zadania, wykorzystywane narzędzia; poziom obciążenia jednostkowego,
  • instrukcje technologiczne (wykaz operacji technologicznych), normy materiałowe, normy wydajnościowe, czasy i kalkulacje jednostkowe,
  • projekty przyrządów i środków kontroli,
  • raporty z przeprowadzonych prób technologicznych,

2. nadzoruje wdrożenie nowych linii technologicznych lub modyfikacje już istniejących,
3. prowadzi bieżący nadzór i kontrolę przebiegu procesów technologicznych (monitoruje zgodność realizacji z planami, zachowanie odpowiedniego poziomu jakości oraz poziomu kosztów),
4. podejmuje działania zabezpieczające lub korygujące w przypadku problemów wewnętrznych i zewnętrznych z organizacją i przebiegiem technologicznym produkcji,
5. podejmuje działania zmierzające do optymalizacji procesu produkcji,
6. zarządza gospodarką materiałową, sporządza zestawienia materiałowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *