luty 18

Zadania zawodowe

Zanim jeszcze zacząłem poszukiwać pracy w charakterze technologa, bardzo dokładnie przejrzałem wszystkie dostępne w Internecie informacje na ten temat. Już tak mam, że kiedy chcę się za coś zabrać, zawsze na początku staram się zebrać wszelkie dostępne wiadomości i wybadać grunt. Uważam, że takie podejście zapewnia mi większy komfort udziału w procesach rekrutacyjnych i sprawia, że mało co jest mnie w stanie zaskoczyć. Przed pierwszą rozmową kwalifikacyjną na stanowisko technologa, technolog Olsztyn, wiedziałem dokładnie czego się mogę spodziewać i na co liczyć, dlatego nie zaskoczyły mnie nawet pytania teoretyczne. W końcu stanowisko technologa to nie byle co – taka osoba odpowiada za pracę całej firmy.

W Internecie udało mi się wyszukać zakres obowiązków i zadań zawodowych technologa, który jest obszerny i ambitny. Zgodnie z nim, technolog:

  1. opracowuje (aktualizuje) dokumentację konstrukcyjną i technologiczną zawierającą:
  • opis wyrobu – rodzaj, specyfikację materiałową, specyfikację konstrukcyjną, definicję operacji,
  • katalog materiałów produkcyjnych,
  • katalog narzędzi i pomocy warsztatowych,
  • katalog stanowisk produkcyjnych oraz instrukcje stanowiskowe – rodzaj zadania, wykorzystywane narzędzia; poziom obciążenia jednostkowego,
  • instrukcje technologiczne (wykaz operacji technologicznych), normy materiałowe, normy wydajnościowe, czasy i kalkulacje jednostkowe,
  • projekty przyrządów i środków kontroli,
  • raporty z przeprowadzonych prób technologicznych,

2. nadzoruje wdrożenie nowych linii technologicznych lub modyfikacje już istniejących,
3. prowadzi bieżący nadzór i kontrolę przebiegu procesów technologicznych (monitoruje zgodność realizacji z planami, zachowanie odpowiedniego poziomu jakości oraz poziomu kosztów),
4. podejmuje działania zabezpieczające lub korygujące w przypadku problemów wewnętrznych i zewnętrznych z organizacją i przebiegiem technologicznym produkcji,
5. podejmuje działania zmierzające do optymalizacji procesu produkcji,
6. zarządza gospodarką materiałową, sporządza zestawienia materiałowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *