luty 18

Wymagania rekrutacyjne

Aby móc liczyć na zatrudnienie na stanowisko technologa lub głównego technologa, należy posiadać zestaw cech zawodowych i osobowościowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków, technolog Lublin. Poniżej przedstawiono najczęstsze wymagania stawiane kandydatom przez pracodawców oferujących zatrudnienie na stanowisku technologa.

Wymagania i kompetencje zawodowe

  • wykształcenie niepełne wyższe/wyższe techniczne, najlepiej branżowe,
  • umiejętność planowania i monitorowania działań pod względem ich kosztów i efektywności,
  • orientacja na zadania oraz ciągłą optymalizację i usprawnianie procesów produkcji,
  • wiedza i doświadczenie w uruchamianiu nowych wyrobów (opracowywanie technologii, zarządzanie uruchamianiem nowych maszyn i wyrobów).

Wymagania osobowościowe

  • umiejętność i rozumienie znaczenia pracy zespołowej,
  • umiejętność myślenia logiczno – analitycznego (analiza i wnioskowanie),
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
  • zdyscyplinowanie,
  • dokładność.

1 COMMENTS :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *