luty 18

Zagrożenia w pracy

Z chwilą, gdy podpisałem umowę o pracę w charakterze technologa żywności w dużym zakładzie produkcyjnym położonym na obrzeżach Częstochowy, mój pracodawca wręczył mi kartę zagrożeń związanych z wykonywanym zawodem. Trochę zdziwiłem się, że takie informacje otrzymuję dopiero po podpisaniu umowy, jednak stwierdziłem, że wcześniejsze otrzymanie karty i tak by nic nie zmieniło. Tak bardzo chciałem dostać pracę technologa, technolog Częstochowa, że nie przejmowałem się niczym. Co mi tam jakieś zagrożenia, skoro w końcu dostałem pracę? Gdyby ktoś był zainteresowany podjęciem pracy technologa żywności, poniżej zamieszczam opis zagrożeń i czynników je wywołujących, jakie wręczył mi mój pracodawca.

CZYNNIKI MOGĄCE POWODOWAĆ WYPADKI

 • ostre narzędzia – możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia,
 • prąd elektryczny – możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego,
 • gorące powierzchnie i przedmioty, gorący tłuszcz, piece – możliwość poparzeń,
 • gazowe lub ciekłe paliwo stosowane jako media  grzewcze –  możliwość poparzeń i urazów na skutek pożaru i eksplozji,
 • śliskie i nierówne nawierzchnie (podłogi, podesty) oraz drabiny, niechronione rusztowania – możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia i upadku,
 • nieprawidłowo ustawione i zabezpieczone  przedmioty – możliwość urazów w wyniku uderzenia, przygniecenia.

CZYNNIKI FIZYCZNE

 • wysoka temperatura i wysoki poziom wilgotności względnej – możliwość przegrzania organizmu,
 • promieniowanie podczerwone – możliwość zaćmy w przypadku przedłużonego narażenia na promieniowanie podczerwone emitowane z rozgrzanych pieców,
 • nadmierny hałas pochodzący  z urządzeń.

CZYNNIKI BIOLOGICZNE

 • antygeny grzybów, w tym drożdży – możliwość  stanów zapalnych skóry oraz chorób płuc,
 • pasożyty obecne w mące – możliwość  „zbożowego świądu”,
 • gryzonie i insekty – możliwość chorób zakaźnych w wyniku ukąszenia,
 • pleśnie – możliwość skórnych reakcji uczuleniowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *