styczeń 11

Obowiązki technologów produkcji

obowiązki technologówInterdyscyplinarny zawód technologa pozwala na znalezienie zatrudnienia w wielu  przedsiębiorstwach, w których kluczową rolę odgrywa produkcja oraz wytwarzanie określonych dóbr.

Polskie politechniki oferują coraz więcej kierunków technologicznych, po których absolwenci mogą zdobyć zawód technologa. Do najpopularniejszych i najczęściej wybieranych przez studentów specjalizacji,  zalicza się technologię żywności i żywienia, technologię drewna, zarządzanie i inżynierię produkcji, a także mechanikę i budowę maszyn. To właśnie absolwenci tych kierunków mają największą szansę na rozpoczęcie pracy na stanowisku technologa.

Biorąc pod uwagę duże znaczenie osoby technologa w przedsiębiorstwie, zawód ten absolwenci studiów technicznych mogą wykonywać w dużych, międzynarodowych zakładach, jak również w tych mniejszych, w których produkcja odbywa się na zdecydowania mniejszą skalę.

Choć wiedza specjalistyczna technologów dotyka wielu zróżnicowanych dziedzin, to codzienne obowiązki mogą przybierać podobną formę.

Główne obowiązki technologa, nadzorującego proces produkcji:

  • Nadzór technologiczny nad procesem produkcji
  • Wdrażanie nowych zastosowań i technologii
  • Doskonalenie procesów produkcji w celu zwiększenia efektywności oraz wydajności
  • Nadzór nad dokumentacją technologiczną
  • Ocena jakości surowców, oraz wytwarzanych dóbr
  • Ścisła współpraca z innymi działami np. z działem kontroli jakości

Tagi: , ,
Copyright 2021. All rights reserved.

Opublikowano 11 stycznia 2019 przez PTadmin in category "Wymagania i Praca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *