kwiecień 15

Technolog drewna: zagrożenia zawodowe

zagrożenia w pracy technologa drewnaTechnolog drewna pracuje w zakładach przemysłowych, wykorzystujących drewno jako surowiec w procesie produkcyjnym. Nadzoruje przebieg tego procesu, opracowując plany optymalizacyjne, projektując linie technologiczne, wprowadzając normy jakościowe, a nieraz także czynnie uczestnicząc w działaniach wytwórczych.

Jest to zawód obarczony pewnym ryzykiem zawodowym. Podstawowym zagrożeniem jest pył, powstający podczas obórki drewna. Jest on przyczyną dolegliwości zdrowotnych. Przestrzeganie przepisów BHP (zwiększenie częstotliwości przerw i wykonywanie okresowych badań lekarskich) oraz przeciwpożarowych (dbałość o sprawne funkcjonowanie odpowiednich instalacji odciągowych) z pewnością zniweluje część negatywnych skutków pracy w środowisku zapylonym. Należy także mieć na uwadze, że pył drzewny zwiększa ryzyko wystąpienia pożarów. Bardzo istotna jest wobec tego ścisła współpraca technologa ze strażakiem, zajmującym się w danej firmie bezpieczeństwem pożarowym, w zakresie stosowanych technologii produkcyjnych.

Projektując linie produkcyjną, technolog musi wziąć pod uwagę wszelkie zagrożenia i tak zorganizować pracę, by do minimum zmniejszyć ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa. Szkodliwy może być również hałas, w dużym natężeniu prowadzący do całkowitego bądź częściowego upośledzenia narządu słuchu. Zmniejszenie jego oddziaływania jest możliwe poprzez usuwanie usterek maszyn (nieprawidłowo działające zwiększają poziom hałasu), dbanie o ich wyważenie statyczne i dynamiczne oraz prawidłową amortyzację.

Technolog-inżnier zwykle nie pracuje fizycznie przy produkcji, wymienione zagrożenia jednak również go dotyczą, gdyż dbając o właściwy przebieg procesów, musi w nich uczestniczyć – choćby biernie.

luty 26

Czym charakteryzuje się stanowisko głównego technologa?

czym charakteryzuje się praca głównego technologaStanowisko głównego technologa, w porównaniu do standardowo rozpatrywanego zawodu technologa, wyróżnia się przede wszystkim pełnieniem obowiązków kierowniczych. Jest to stanowisko wyższego szczebla, wymagające specjalistycznych kompetencji, ugruntowanej wiedzy i wielu lat doświadczenia.

Główny technolog kieruje podległą mu komórką organizacyjną. Do jego podstawowych obowiązków należy opracowywanie technologii produkcyjnych/budowlach/informatycznych, w zależności od branży, w jakiej jest zatrudniony. Niesie to za sobą konieczność przygotowywania odpowiednich instrukcji oraz programów, między innymi kontrolnych (dotyczących badania prób czy ustalania parametrów technologicznych) oraz nadzorowanie zarówno pracy, jak i samych pracowników.

Główny technolog odpowiedzialny jest również za kontakty z dostawcami i przedstawicielami, musi zatem posługiwać się językiem angielskim w stopniu biegłym oraz być przygotowanym na odbywanie podróży służbowych. Jego praca, jako kierownika, wiąże się także z kontrolingiem przestrzegania przepisów BHP oraz opieką nad dokumentacją techniczną. Zarobki głównego technologa wahają się w okolicach 5800 złotych brutto.

grudzień 21

Czym zajmuje się technolog żywienia?

czym zajmuje się technolog żywieniaTechnologia żywienia to bardzo interdyscyplinarna specjalizacja, łącząca w sobie wnioski płynące z wielu różnych gałęzi nauk przyrodniczych. Jej głównym celem jest ukierunkowanie przyszłych adeptów na efektywną pracę w branży spożywczej.

Technolog żywności i żywienia powinien orientować się w obszarach wytwarzania i wykorzystania żywności. Z tego względu musi czerpać wiedzę nie tylko z nauk biologicznych, ale także medycznych oraz tych związanych z dietetyką, chemią spożywczą czy biotechnologią żywności, a nawet inżynierią maszyn produkcyjnych.

Idealny technolog żywności zatem to osoba o wszechstronnych zainteresowaniach i obszernej wiedzy. Zazwyczaj pracuje on w zakładach przetwarzających i produkujących żywność, nadzorując procesy produkcyjne bądź pracując, jako specjalista ds. zakupów i sprzedaży.

Możliwości zatrudnienia są szerokie przez wzgląd na duże perspektywy rozwoju rynku żywności, a średnie wynagrodzenie również spore. Naukę w tym kierunku można podjąć zarówno w technikum i szkole policealnej, jak i na studiach wyższych, głównie uniwersytetach przyrodniczych i politechnikach.

grudzień 19

Technolog – kim jest?

technolog kim jestZawód technologa należy obecnie do jednych z bardziej pożądanych specjalizacji na rynku. Samo określenie jest jednak bardzo ogólne i mieści w sobie wiele rodzajów tej profesji, konkretyzując je w zależności od branży. Mamy zatem technologów materiałoznawców, drewna, żywienia, produkcji, ds. jakości i wiele innych. Najogólniej ujmując tą kwestię, technolog jest niezbędny w każdym przedsiębiorstwie, prowadzącym działalność wytwórczą.

Zajmuje się organizacją oraz nadzorem nad procesem produkcyjnym, począwszy od wykonywania projektów technologicznych, poprzez pracę nad produktem i jego testowanie, opracowanie niezbędnych instrukcji, kontrolę surowców, optymalizację parametrów produkcji, prowadzeniem dokumentacji, aż do poszukiwania nowych rozwiązań czy przeprowadzania szkoleń dla pracowników.

Specjalistyczna wiedza w danym zakresie jest na tym stanowisku absolutnie niezbędna, toteż technolog często jest także nazywany inżynierem procesu. Nie bez znaczenia pozostaje pierwszy człon tej nazwy, gdyż praca technologa wymaga ukończenia inżynierskich studiów wyższych, najlepiej z tytułem magistra. Najbardziej odpowiednimi kierunkami będą między innymi inżynieria materiałowa lub chemiczna (i wszelkie odnogi tych specjalności).

Od technologów wymaga się również doświadczenia, a więc odbycie minimum praktyk studenckich wydaje się nieodzowne w przypadku ubiegania się o to stanowisko. Technolog musi ponadto świetnie orientować się w systemach zarządzania jakością i na bieżąco śledzić rozwój dziedziny, którą się zajmuje. Konieczność posiadania tak wysokich kwalifikacji niesie za sobą wymierne korzyści finansowe – zawód inżyniera technologa to obecnie jeden z najlepiej wynagradzanych na rynku.

luty 3

Dział R&B – miejsce pracy technologa

Sektor FMCG (fast-moving consumer goods) czyli produktów szybkozbywalnych rozwija się niezwykle prężnie i dynamicznie. Na rynku praktycznie codziennie pojawiają się nowe, wymyślne produkty, które starają się trafić w coraz bardziej wymagające gusta klientów. Stały rozrost konkurencji, w szczególności w branży spożywczej, wymaga prężnych działań w walce o każdego klienta. By przyciągnąć konsumenta, firmy prześcigają się w rozszerzaniu list swoich asortymentów o nowe produkty, innowacyjne rozwiązania czy rodzaje. Walka o potencjalnego klienta przekłada się na dbałość i podnoszenie standardów podstawowych i tradycyjnych produktów.

technolog praca w dziale R&BBy nowe produkty odniosły sukces na rynku muszą realizować jak najpełniej potrzeby konsumenta.   Za identyfikowanie, analizę i dostosowanie produktów do oczekiwań klientów odpowiedzialny jest dział badań i rozwoju – R&D – Research & Development, który jest miejscem zatrudnienia m.in. technologów. To tu powstają koncepcje nowych produktów oraz planuje się sposób ich wytworzenia oraz przygotowuje wersje testowe. Dział R&D zajmuje się kompleksowym opracowaniem nowego produktu oraz procesu jego tworzenia, testów, doboru maszyn po wprowadzenie na rynek.

Technolodzy działu badań i rozwoju nieustanie monitorują rodzimy i zagraniczny rynek danego asortymentu. W ramach pracy poszukują inspiracji oraz wyłapują nowe trendy i zwyczaje żywieniowe, dzięki czemu szybko i sprawnie reagują na oczekiwania konsumentów. Dzięki pracy technologów nowy produkt ma szanse na odniesienie sukcesu na rynku.

 

wrzesień 1

Kim jest technolog odzieży?

Technolog odzieży jest zawodem XXI wieku, który w kolejnych latach będzie coraz bardziej chodliwy na polskim rynku pracy. Jeśli słysząc hasło „technolog odzieży” wyobrażacie sobie panią spędzającą całe dnie na monotonnej pracy z centymetrem w ręku to – STOP, przestańcie! Wyrzućcie taki obraz z głowy, bo w obecnych czasach nie ma on nic wspólnego ze współczesnym technologiem odzieży.

b42Zadaniem technologa jest, by pomysł projektanta przerodził się w produkt i trafił na sklepowe półki. Technolog opracowuje szczegółowo konstrukcję techniczną każdego modelu, dokładnie go wymiaruje i dobiera materiały w taki sposób, by idealnie leżał na sylwetce.

Technolog jest swoistym łącznikiem między projektantem a nabywcami. To on próbuje przenieść ideę projektanta na rzeczywistą ofertę marki. Efektem współpracy projektanta z technologiem jest powstanie prototypu ubrania, który będzie przymierzony przez modela technicznego.

Obecnie głównym narzędziem pracy technologa odzieży jest centymetr i komputer. By zdobyć tego typu pracę trzeba mieć wykształcenie kierunkowe, wyobraźnię przestrzenną i zdolności plastyczne.

sierpień 28

Czytanie w pracy

42Praca w zawodzie technologa czasem bywa zajęciem bardzo nużącym i mało ciekawym, zazwyczaj w przypadkach, gdy wykonywane badania laboratoryjne trwają bardzo długo. Siedzisz wtedy na wprost określonego urządzenia i patrzysz jak poszczególne składniki mieszają się w zlewkach i próbówkach, jak osad sedymentuje czy wytwarzają się skupiska aglomeratów. W takich momentach najlepszym sposobem na uniknięcie zanudzenia się na śmierć jest wyjęcie z torby jakiejś ciekawej książki, którą właśnie zaczęliśmy czytać, technolog Zgierz.

Ja już dawno opatentowałem swój sposób z dodatkową lekturą w trakcie pracy i miło mi zauważyć, że wielu moich kolegów z laboratorium robi tak samo, jak ja. Gdy wiem, że w trakcie robienia badania po jakimś czasie muszę wykonać ważną czynność wtedy ustawiam sobie budzik w telefonie, żeby nie „przeczytać” odpowiedniego momentu i nie zepsuć całej pracy. Jest to świetna metoda na zabicie czasu, a co więcej rozszerzenie horyzontów i dodanie kolejnej pozycji do listy przeczytanych książek.

Oczywiście, nie zawsze w pracy technologa jest tak, że ma się czas na dodatkową lekturę. Takie dni zdarzają się dość rzadko, bo przez większość miesiąca trzeba cały czas coś robić i nie ma czasu na umilanie sobie pracy kolejnymi kartkami grubego tomiska.

luty 18

O technologu

Technolog jak to technolog – sam jest odpowiedzialny za wykonywanie swoich obowiązków i mało kto z nim współpracuje. Stanowisko technologa to stanowisko typowo samodzielnie – większość decyzji podejmuje sam, w oparciu o swoją wiedzę i pomysły, a jedynie od czasu do czasu prosi o pomoc innych, głównie osób przełożonych.

23Przychodząc do pracy mam zawsze sporo rzeczy do zrobienia, jednak tym, bez czego nie mogę się obyć na każdy początek dnia jest duża, bardzo mocna i bardzo słodka kawa, którą wypijam w przeciągu pięciu minut. Nieważne, że każdy łyk parzy mi gardło – kawa musi zostać wypita i to wypita w jak najkrótszym czasie, dlatego nie ma co patrzeć na jakieś bóle czy brak komfortu. Po dwóch latach codziennego chłeptania kawy w pośpiechu jestem na tyle przyzwyczajony do wrzątku, który każdego ranka wlewam w swoje gardło, że wypicie kawy choć o kilka stopni chłodniejszej sprawia, że mi ona nie smakuje.

Po kawie wypitej albo w samotności, albo w towarzystwie swoich współpracowników ruszam na halę produkcyjną by sprawdzić, czy od wczorajszego dnia nic złego się nie wydarzyło, a efekt końcowy spełnia moje oczekiwania. Jeśli wszystko jest OK, spokojnie mogę się zająć resztą swoich obowiązków. Od czasu do czasu, w przypadku otwierania nowych linii produkcyjnych i wytwarzania nowych produktów czuwam nad tworzeniem projektu produkcyjnego i jego realizacją. W dużej mierze od mojej pracy zależy efekt końcowy wprowadzonych innowacji i planów, dlatego staram się, by wszystko działało jak należy. Od czasu do czasu zdarza się, że w pracy muszę zostać po godzinach. Na szczęście dostaję za nie dodatkowe wynagrodzenie, technolog Zabrze.

luty 18

Sposób na znalezienie pracy

Ktoś mi kiedyś powiedział, że najlepszym sposobem znalezienia zatrudnienia jest osobiste chodzenie do pracodawców, umawianie się na wizyty i prezentowanie swojej osoby jako idealnego pracownika. Nie mogąc poradzić sobie z normalnym znalezieniem pracy w charakterze technologa w Opolu postanowiłem, że schowam swoją dumę w kieszeń i rozpocznę wędrówkę od jednego pracodawcy do innego. Nie mam żadnego znajomego, który mógłby mi pomóc w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku technologa, dlatego chcąc nie chcąc, muszę liczyć na własne umiejętności i sposoby znalezienia pracodawcy.

16Osobiste wizyty u właścicieli firm są na tyle mało spotykane, że większość odwiedzonych przeze mnie pracodawców była w wyraźnym szoku, gdy dowiedziała się o celu mojej wizyty. Jak się spodziewałem, 90 procentu pracodawców od razu poinformowała mnie o braku możliwości zatrudnienia, zasłaniając się procedurami lub brakiem wolnych wakatów. Na szczęście spotkałem dwóch pracodawców, którym spodobało się moje bezpośrednie podejście i którzy obiecali zastanowić się nad moją propozycją.

Póki co nie dostałem jeszcze odpowiedzi od żadnego z nich, jednak na razie nie podupadam na duchu. Od naszych rozmów minęły dopiero dwa dni, a podjęcie decyzji o zatrudnieniu kogoś w swojej firmie wcale nie jest takie łatwe. Myślę, że za dwa, góra trzy dni otrzymam pierwszy telefon z jakąś informacją, technolog Opole. Nie wiem czy będzie ona dla mnie dobra, czy nie, jednak już sam fakt posiadania możliwości zatrudnienia uważam za duży sukces.

luty 18

Udało się!

Mój mąż nie dalej jak dwa miesiące temu otrzymał propozycję zatrudnienia na wymarzonym stanowisku technologa produkcji, technolog Kalisz. W końcu udało mu się spełnić swoje marzenie i rozpocząć pracę związaną ze zdobytym doświadczeniem! Przyznam, że jakiś czas temu powoli zaczęłam tracić nadzieję na jakiekolwiek powodzenie w sprawie pracy technologa. Mój mąż, Marek, tak długo szukał pracy w zawodzie, że po jakimś czasie stało się dla mnie prawie oczywiste, że bez znajomości czy choćby kilku miesięcy doświadczenia zawodowego, nie uda mu się wygrać żadnego procesu rekrutacyjnego. Z każdą kolejną rozmową kwalifikacyjną budziły się w nas uśpione nadzieje, by osłabnąć po odrzuceniu męża na jakimś etapie rekrutacji.

8Starałam się nie pokazywać mężowi, że moje nadzieje na jego pracę są coraz mniejsze. Wspierałam go we wszystkich działaniach i pocieszałam po niepowodzeniach. Myślę, że to po części dzięki moim słowom otuchy mąż nie poddał się w poszukiwaniach i w końcu, po dwóch latach bezskutecznego szukania pracodawcy, w końcu znalazł kogoś, kto zdecydował się dać mu szansę. Ciężko nam było przez dwa lata bezrobocia męża, jednak jakoś dawaliśmy radę. Co prawda, przejedliśmy wszystkie oszczędności zgromadzone na koncie, jednak opłacało się. W ciągu ostatnich kilku dni, w których mąż już wiedział, że niedługo zaczyna wymarzoną pracę, wszystko się w Marku zmieniło. Nagle z twarzy zniknęły zmarszczki wyryte długim okresem niepewności i zmartwień, na twarzy zagościł uśmiech, a w jego zachowaniu dało się zobaczyć dawno nie widzianą pewność siebie. To fascynujące ile zawodowy sukces może zmienić w człowieku!