styczeń 25

Absolwent z dyplomem technologa

technologStudia o tematyce ścisłej zyskują coraz większą popularność wśród absolwentów szkół licealnych. Można zauważyć, że młodzi ludzie wybierając kierunek studiów, biorą pod uwagę prognozy dotyczące polskiego rynku pracy.

Bez wątpienia studia technologiczne należą do jednych z najbardziej cenionych i przyszłościowych  kierunków. Wybór studiów  jest bardzo szeroki, gdyż  polskie uczelnie i politechniki oferują liczne kierunki, po których absolwenci mogą otrzymać pracę na stanowisku technologa.

Pomimo dużego wyboru, najwięcej studentów decyduje się na wybór kierunków takich jak:

  • Technologia żywności i żywienia
  • Materiałoznawstwo
  • Mechanika i budowa maszyn
  • Biotechnologia
  • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Znalezienie zatrudnienia tuż po otrzymaniu dyplomu na powyższych kierunkach, nie jest trudne, warto jednak podkreślić, iż dla potencjalnych pracodawców nie jest ważna wiedza teoretyczna kandydata, a przede wszystkim jego doświadczenie. Choć doświadczenie świeżo upieczonych technologów jest bardzo małe, to jednak warto, aby studenci podczas studiów rzetelnie i sumiennie odbywali praktyki zawodowe.

W przypadku absolwentów uczelni wyższych, zdobycie doświadczenia zawodowego podczas nauki, zasadniczo wpływa na decyzje potencjalnego pracodawcy o ich zatrudnieniu.

maj 7

Jak zostać technologiem produkcji?

technolog produkcjiZawód technologa to bardzo atrakcyjna opcja kariery zawodowej, zarówno pod kątem prestiżu, jak i wynagrodzenia. Wyróżniamy kilka specjalizacji technologicznych, w zależności od branży – najpopularniejszą z nich jest technologia produkcji.

Technolog produkcji jest nazywany również inżynierem procesu, co wskazuje odpowiedź na pytanie: jak nim zostać? Należy mianowicie ukończyć szkołę wyższą o profilu technicznym i uzyskać tytuł inżynierski. Oczywiście, zdobycie magisterium będzie dodatkowym atutem. Najwłaściwszym kierunkiem będzie inżynieria produkcji, zawierająca w sobie również elementy zarządzania. Kierunek ten prowadzony jest przez większość krajowych Politechnik oraz m.in. AGH w Krakowie, niepubliczne Szkoły Wyższe w Bydgoszczy, Gdańsku czy Sopocie, Akademia Morska w Szczecinie, Uniwersytet Rolniczy oraz większość Uniwersytetów Przyrodniczych i Ekonomicznych.

Inżynierem produkcji można również zostać po kierunkach pokrewnych: automatyka, robotyka, mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika. Na takie studia nie jest łatwo się dostać, a do ich ukończenia potrzebna jest ogromna wiedza i pasjonackie zaangażowanie. Praca po studiach jest za to gwarantowana, warto zatem przyłożyć się do nauki i zainwestować dodatkowo w szkolenia z zarządzania, gdyż inżynier procesu organizuje pracę podległych osób.

grudzień 19

Technolog – kim jest?

technolog kim jestZawód technologa należy obecnie do jednych z bardziej pożądanych specjalizacji na rynku. Samo określenie jest jednak bardzo ogólne i mieści w sobie wiele rodzajów tej profesji, konkretyzując je w zależności od branży. Mamy zatem technologów materiałoznawców, drewna, żywienia, produkcji, ds. jakości i wiele innych. Najogólniej ujmując tą kwestię, technolog jest niezbędny w każdym przedsiębiorstwie, prowadzącym działalność wytwórczą.

Zajmuje się organizacją oraz nadzorem nad procesem produkcyjnym, począwszy od wykonywania projektów technologicznych, poprzez pracę nad produktem i jego testowanie, opracowanie niezbędnych instrukcji, kontrolę surowców, optymalizację parametrów produkcji, prowadzeniem dokumentacji, aż do poszukiwania nowych rozwiązań czy przeprowadzania szkoleń dla pracowników.

Specjalistyczna wiedza w danym zakresie jest na tym stanowisku absolutnie niezbędna, toteż technolog często jest także nazywany inżynierem procesu. Nie bez znaczenia pozostaje pierwszy człon tej nazwy, gdyż praca technologa wymaga ukończenia inżynierskich studiów wyższych, najlepiej z tytułem magistra. Najbardziej odpowiednimi kierunkami będą między innymi inżynieria materiałowa lub chemiczna (i wszelkie odnogi tych specjalności).

Od technologów wymaga się również doświadczenia, a więc odbycie minimum praktyk studenckich wydaje się nieodzowne w przypadku ubiegania się o to stanowisko. Technolog musi ponadto świetnie orientować się w systemach zarządzania jakością i na bieżąco śledzić rozwój dziedziny, którą się zajmuje. Konieczność posiadania tak wysokich kwalifikacji niesie za sobą wymierne korzyści finansowe – zawód inżyniera technologa to obecnie jeden z najlepiej wynagradzanych na rynku.

marzec 17

Nierozważna decyzja

Uważam, że moja siostra postępuje bardzo nierozważnie wybierając się na studia na kierunku technologia żywienia i żywności, bo w mojej opinii powinna wybrać sobie zawód, który zagwarantuje jej dobrą pracę i świetne możliwości rozwoju. Wątpię, by praca jako technolog Mielec była dla Justyny łatwa do zdobycia. U nas w mieście nie ma zbyt wielu zakładów pracy, gdzie potrzebowano by technologów, a istniejące wakaty są obsadzone przez osoby, które ani myślą zmieniać pracy i ustępować miejsca innym technologom.

technolog

Od paru tygodni próbuję namówić Justynę by zrezygnowała z pomysłu technologii i pomyślała o innym, ciekawszym zajęciu. Do matury zostały jeszcze prawie dwa miesiące, dlatego nic nie jest jeszcze przesądzone. Skoro Justyna planuje zdawać rozszerzoną chemię i biologię, to oprócz aplikowania na technologię żywienia mogłaby również złożyć swoje dokumenty na przykład na farmację. Niby farmaceutów jest teraz od groma, jednak wszyscy, których spotykam, dość szybko znajdują sobie pracę, bo liczba miejsc zatrudniających farmaceutów cały czas rośnie. Nawet jeśli nie znajdzie się pracy w aptece to istnieje możliwość zatrudnienia się jako przedstawiciel medyczny lub farmaceutyczny. Zawsze to jakaś dodatkowa opcja.

Nie mam pomysłu jak namówić siostrę do aplikowania na inne kierunki studiów. Justyna wbiła sobie do głowy tę technologię i nikt nie potrafi jej przekonać, by dała sobie możliwość wyboru. Ona wie, że chce zostać technologiem i koniec.

luty 18

Praca dla absolwenta

Skończywszy studia wyższe na kierunku inżynierii produkcji stanąłem przed bardzo dużym problemem, jakim było otrząśnięcie się ze studenckiego życia i płynne przejście w życie dorosłego człowieka – absolwenta studiów technicznych, którego głównym zadaniem jest podjęcie pracy na jakimś stanowisku związanym ze swoim wykształceniem. Chyba każdy, kto kiedykolwiek ukończył studia i nie miał w swoim CV żadnego doświadczenia zawodowego martwił się, że nie uda mu się szybko znaleźć ciekawego zajęcia, a stanowisko pracy, które po wielu trudach uda mu się zdobyć, nie będzie się w żadnym stopniu wiązało z posiadanym zawodem.

5Nikt nie chce przyjmować do swoich szeregów osób, które nie mają doświadczenie zawodowego i żadnych kwalifikacji. Zatrudnienie takiej osoby wiąże się z dużym ryzykiem i jednoczesnym zaufaniem do przyjmowanej osoby bez umiejętności. Nikt nie da odważnemu pracodawcy gwarancji, że nowozatrudniony pracownik będzie spełniał jego oczekiwania i rozwinie się w odpowiednim kierunku i w odpowiednim tempie. Pracodawca może albo dokonać wielkiego odkrycia, albo popełnić duży błąd.

Po skończeniu studiów wyższych bardzo mocno chciałem dostać pracę na stanowisku technologa w jakiejś łódzkiej firmie, technolog Łódź, jednak to wcale nie okazało się być takie proste. Na początku musiałem się zadowolić jakąś podrzędną fuchą w zakładzie produkcyjnym, by dopiero po zdobyciu jakiegokolwiek doświadczenia móc próbować wspiąć się wyżej w hierarchii zawodowej.