luty 18

Rodzaje technologów

Zawód technologa jest zawodem dość ogólnym i związanym z wieloma, różnymi zadaniami zawodowymi i kwalifikacjami, technolog Sosnowiec. Aby w jakiś sposób zawęzić zawód technologa i przystosować do odpowiednich zagadnień, zawód ten został podzielony na cztery główne zadania związane z różnymi branżami i obszarami działalność. Opis poszczególnych zadań przedstawiono poniżej:

TECHNOLOG INNOWATYK

Jest osobą ściśle współpracująca z działem reklamy i marketingu, a jego zadaniem jest określenie i identyfikacja potrzeb rynkowych. Technolog innowatyk nadzoruje prowadzenie projektów, ich zgodność z potrzebami konsumentów i wymaganiami runku pracy oraz opracowuje nowe metodologie i innowacje technologiczne produktów i receptur.

TECHNOLOG DS. PROCESÓW

Technolog ten jest osobą wdrażającą do produkcji nowe procesy technologiczne oraz kontrolującą i doskonalącą istniejące procesy. Ponadto, pracownik odpowiada za szkolenia pracowników w zakresie nowych procesów.

TECHNOLOG SENSORYK

Jest pracownikiem współpracującym z działem reklamy i marketingu. Sporządza raporty, określa potrzeby rynkowe, tworzy rekomendacje, bierze udział w opracowywaniu programów badawczych oraz nawiązuje i utrzymuje relacje z klientami.

TECHNOLOG DS. JAKOŚCI

Technolog ds. jakości koordynuje i wdraża system zarządzania jakością i bezpieczeństwem według standardów międzynarodowych i korporacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *