wrzesień 5

Czym się zajmuje technolog drewna?

technolog drewna pracaTechnolog drewna to coraz bardziej potrzebny na rynku pracy specjalista. Niewiele bowiem osób kształci się w tym kierunku, a co za tym idzie, wciąż na rynku pojawiają się oferty pracy właśnie dla tej specjalności. Na tym stanowisku można pracować w zakładach przetwórstwa drewna, produkujących części do mebli, czy też całe meble. Dobry technolog to osoba, która jest na wagę złota w każdym przedsiębiorstwie przetwórstwa drewna. Czym się na co dzień zajmuje?

Technolog drewna to osoba, która zajmuje się przede wszystkim nadzorowaniem działania maszyn w przedsiębiorstwie. Sprawdza ich stan techniczny, ale również pracuje nad optymalizacją wykorzystania parku maszynowego. W jego gestii są również aspekty zachowania bezpieczeństwa pracy. Celem codziennej pracy technologa jest właśnie poszukiwanie i wdrażanie takich rozwiązań, które przyczynią się bezpośrednio do zwiększania efektywności i wydajności.

Technolog drewna najczęściej zajmuje stanowisko, które ma charakter kierowniczy. Dlatego też musi umieć nie tylko dobrze radzić sobie z maszynami, ale również z ludźmi, którzy je obsługują. Musi być więc też wyposażony w kompetencje związane z zarządzaniem. Może je zdobyć już w pracy zawodowej, ale także na licznych szkoleniach organizowanych z myślą o kierownikach oraz inżynierach zarządzających.

kwiecień 15

Technolog drewna: zagrożenia zawodowe

zagrożenia w pracy technologa drewnaTechnolog drewna pracuje w zakładach przemysłowych, wykorzystujących drewno jako surowiec w procesie produkcyjnym. Nadzoruje przebieg tego procesu, opracowując plany optymalizacyjne, projektując linie technologiczne, wprowadzając normy jakościowe, a nieraz także czynnie uczestnicząc w działaniach wytwórczych.

Jest to zawód obarczony pewnym ryzykiem zawodowym. Podstawowym zagrożeniem jest pył, powstający podczas obórki drewna. Jest on przyczyną dolegliwości zdrowotnych. Przestrzeganie przepisów BHP (zwiększenie częstotliwości przerw i wykonywanie okresowych badań lekarskich) oraz przeciwpożarowych (dbałość o sprawne funkcjonowanie odpowiednich instalacji odciągowych) z pewnością zniweluje część negatywnych skutków pracy w środowisku zapylonym. Należy także mieć na uwadze, że pył drzewny zwiększa ryzyko wystąpienia pożarów. Bardzo istotna jest wobec tego ścisła współpraca technologa ze strażakiem, zajmującym się w danej firmie bezpieczeństwem pożarowym, w zakresie stosowanych technologii produkcyjnych.

Projektując linie produkcyjną, technolog musi wziąć pod uwagę wszelkie zagrożenia i tak zorganizować pracę, by do minimum zmniejszyć ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa. Szkodliwy może być również hałas, w dużym natężeniu prowadzący do całkowitego bądź częściowego upośledzenia narządu słuchu. Zmniejszenie jego oddziaływania jest możliwe poprzez usuwanie usterek maszyn (nieprawidłowo działające zwiększają poziom hałasu), dbanie o ich wyważenie statyczne i dynamiczne oraz prawidłową amortyzację.

Technolog-inżnier zwykle nie pracuje fizycznie przy produkcji, wymienione zagrożenia jednak również go dotyczą, gdyż dbając o właściwy przebieg procesów, musi w nich uczestniczyć – choćby biernie.

luty 5

Kim jest technolog drewna?

kim jest technolog drewnaTechnolog drewna jest specjalistą, działającym w obszarze przemysłu drzewnego. Wprowadza w życie odpowiednie normy i standardy jakości, a także kontroluje ich przestrzeganie. Ponad to monitoruje linie produkcyjno-technologiczne i dba o prawidłowe wykorzystywanie maszyn, służących do obróbki drewna.

Jego praca skupia się na optymalizacji procesów technologicznych oraz tworzeniu takich rozwiązań produkcyjnych, które sukcesywnie będą zwiększać efektywność działań w profilu danej firmy. Osoba, zatrudniona na tym stanowisku, biegle posługuje się wiedzą techniczną i posiada wykształcenie wyższe na kierunku inżynierii materiałów drzewnych. Nie tylko realizuje procesy technologiczne, ale przede wszystkim projektuje je przy zastosowaniu innowacyjnych narzędzi.

Jego praca wspomagana jest przez systemy komputerowe i wymaga również znajomości zagadnień ochrony środowiska, maszynoznawstwa, automatyki i elektryki, mechaniki i termodynamiki, systemów pomiarowych i wielu innych. Specjalistyczne wymagania w zakresie kompetencji zrównoważone są odpowiednio wysokim wynagrodzeniem.

Wykształcenie w zakresie technologii drewna oferują m.in. uniwersytety w Warszawie i Poznaniu. Przygotowują one do pracy nie tylko w przemyśle drzewnym, ale także meblarskim i papierniczym oraz w firmach projektowych, konstrukcyjnych, badawczych, handlowych i atestacyjnych.